Ga naar de inhoud
Geplaatst op 15 oktober 2020

Update corona n.a.v. persconferentie 13 oktober

Dinsdagavond 13 oktober 2020 gaf ons kabinet opnieuw een persconferentie over aanscherping van de landelijke maatregelen. Wij hebben dit beoordeeld op de maatregelen die wij moeten nemen. Onderstaand brengen we u hiervan op de hoogte.

Algemene maatregelen

Sinds vorige week zijn mondneusmaskers verplicht. Deze draagt u ook op de kamer van de bewoner. Het blijft daarbij belangrijk om altijd 1,5 meter afstand te houden.

Wijziging bezoekregeling

Zoals bekend bij de familieleden van bewoners van Rumah Kita, is het vanwege coronabesmettingen in dit verpleeghuis momenteel niet mogelijk bezoekers te ontvangen. Voor de verpleeghuizen De Lingehof, Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof geldt onderstaande bezoekregeling:

In navolging van de persconferentie beperken we het aantal bezoekers:

  • Bezoek kan één keer per dag plaatsvinden, met maximaal twee bezoekers tegelijk. Kinderen onder de 13 jaar tellen hierbij ook als één persoon.
  • Uiteraard wordt in de stervensfase maatwerk toegepast.

Sluiting horecafaciliteiten

Landelijk is besloten om alle horeca te sluiten. Met ingang van donderdag 15 oktober zijn onze horecafaciliteiten ook gesloten.

Informatie over situatie Rumah Kita

Vorige week testten een aantal  bewoners op enkele afdelingen van ons verpleeghuis Rumah Kita positief. Rumah Kita is daarom sinds 7 oktober aangemerkt als ‘verdacht cohort’. Dit besluit is in nauwe afstemming met de GGD genomen. Op basis van dit ‘verdacht cohort’ is deze locatie in strikte isolatie geplaatst en kan er tot nader order geen bezoek plaatsvinden door verwanten en vrijwilligers.

Samen met familieleden zoeken we bij Rumah Kita naar mogelijkheden om op andere manieren in contact te komen met de bewoners. Daar hechten we veel belang aan. We wensen onze bewoners en medewerkers die corona hebben, heel veel sterkte!

Getest

Op woensdag 14 oktober jongstleden zijn alle bewoners  van de betreffende afdelingen bij Rumah Kita opnieuw getest. Uitslagen verwachten we vandaag, uiterlijk morgen. Op basis van de uitkomst van die testen bepalen wij de te nemen vervolgstappen. Helaas zijn er gedurende het cohort van Rumah Kita  een aantal bewoners ernstiger ziek geworden en overleden.

Mondneusmaskers en overige maatregelen

Ook een aantal  medewerkers van Rumah Kita testte positief. Sinds 1 oktober jongstleden dragen wij allen (medewerkers, leveranciers, vrijwilligers, bezoek, etc.)  een medisch mondneusmasker.

Daarnaast nemen we met elkaar alle overige voorzorgsmaatregelen. Hiermee creëren we randvoorwaarden die verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen. Uiteraard geldt voor besmette en verdachte afdelingen dat volgens het strenge COVID-19 protocol wordt gewerkt.

Samen

We hopen met deze maatregelen zowel landelijk als ook bij Zinzia, het coronavirus zo spoedig mogelijk samen weer beter onder controle te krijgen. Met de maatregelen hopen we u, uw naaste, onze bewoners en medewerkers tegen een mogelijke coronabesmetting te beschermen. Samen staan we sterker!