Ga naar de inhoud
Geplaatst op 2 september 2020

Update corona na persconferentie 1 sept.

Nader overleg eventuele aanvullende maatregelen.

Gisteravond (1 sept. 2020) gaf ons kabinet een update over de stand van zaken rondom het coronavirus in Nederland. Kort gezegd geldt dat algemene landelijke regels niet veranderen. Wel is er onderzoek gedaan naar corona in verpleeghuizen en zijn aan de hand daarvan nieuwe maatregelen genoemd. Hoe die er exact uit gaan zien is nog niet helemaal duidelijk.

Aanvullende maatregelen?

Het RIVM en Verenso (beroepsorganisatie van specialisten ouderengeneeskunde) zijn hun richtlijnen op dit moment aan het aanpassen. Zodra die bekend zijn, bekijken wij welke aanpassingen bij Zinzia noodzakelijk zijn. Niet alle maatregelen zullen nieuw zijn voor Zinzia. Een aantal van de aangekondigde maatregelen voeren we al uit. Bijvoorbeeld bij de regels rondom de opname van een nieuwe cliënt, het instellen van een cohort wanneer een bewoner verdacht wordt van een besmetting en het preventief gebruik van mondkapjes bij bezoek van bewoners op de PG-afdelingen. Mogelijk moeten er nog aanvullende maatregelen genomen worden. Hoe en welke dat zijn, moeten we nog even afwachten.

Zoals we steeds hebben gedaan, stemmen wij ons beleid doorlopend af op het RIVM, GGD-GHOR, de brancheorganisatie Actiz en Verenso en streven we ook nu naar een goede balans tussen welbevinden en veiligheid voor al onze bewoners.

Informatie

We hopen u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben. Via onze website houden we u op de hoogte. Bij specifieke maatregelen worden vanzelfsprekend cliënten en hun contactpersonen persoonlijk geïnformeerd.