Ga naar de inhoud
Geplaatst op 26 mei 2020

Update 26 mei: over het coronavirus

Voorbereidingen versoepeling bezoekersregeling

In maart jl hebben wij vanwege de corona pandemie een aantal maatregelen moeten nemen. Een van de maatregelen was zeer ingrijpend: het sluiten van onze deuren voor verwanten en bezoekers. Dit hebben we moeten doen om onze kwetsbare bewoners en onze medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Een pijnlijk en verdrietig besluit, zeker nu het zo lange tijd duurt.

Wij begrijpen dat zowel onze bewoners als hun verwanten elkaar graag weer willen ontmoeten. Dat gunnen wij ze ook, maar we moeten de nieuwe bezoekregeling wel zorgvuldig aanpakken om zo de kans op een eventuele corona-uitbraak zo klein mogelijk te houden.

Afstemming en overleg bezoekersregeling

Op 12 mei jl is een experiment gestart met verschillende vormen van bezoekregelingen in 25 verpleeghuizen in Nederland. Het doel is dat alle verpleeghuizen in Nederland uiterlijk 15 juni een bezoekregeling hebben. In de week van 12 mei zijn we binnen Zinzia gestart met het voorbereiden van bezoekersregelingen voor onze verpleeghuizen. Diverse geledingen werken hierbij samen. Zo is er afstemming met een afvaardiging vanuit de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de professionele adviesraad en vanuit de clustermanagers en het managementteam van Zinzia. Een en ander onder voorzitterschap van de bestuurder. De gezamenlijke opdracht is om op korte termijn te komen tot een breed gedragen voorstel voor heel Zinzia. Uiteraard met locatie-specifieke onderdelen, want elke locatie heeft andere bouwkundige kenmerken. We maken ook gebruik van de handreiking die door de overheid is opgesteld en ervaringen uit de pilotgroep van de 25 verpleeghuizen.

Geleidelijk en verantwoord bezoek

Ons doel is bezoek geleidelijk aan en zo verantwoord als kan, mogelijk te maken én het risico op alsnog een corona-uitbraak in onze huizen zo klein mogelijk te houden. Zodra we meer weten stellen we de eerste contactpersonen van onze bewoners op de hoogte van de stand van zaken en de instructies die nodig zijn om bezoek geleidelijk aan mogelijk te maken.