Ga naar de inhoud
Geplaatst op 25 juli 2023

Vacature cliëntenraad Oranje Nassau’s Oord – De Rijnhof

In de cliëntenraad Oranje Nassau’s Oord – De Rijnhof ontstaat per 1 november a.s. een vacature.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners/cliënten van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof. Deze twee verpleeghuizen hebben namelijk een gecombineerde cliëntenraad.

De cliëntenraad bestaat uit maximaal negen leden. Dit kunnen bewoners of hun vertegenwoordigers van de somatische woningen of bezoekers van de dagbehandeling (Somatiek) zijn. Daarnaast komen ook vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners (PG) in aanmerking. De belangenbehartiging gaat over thema’s zoals de kwaliteit van leven, de woon-leefsituatie en de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid.

Wat gaat u doen?
U zet zich als vrijwilliger in voor de belangen van de cliënten van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof.

De cliëntenraad vergadert eenmaal per maand op donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur met een vast lid van het managementteam. Daarnaast kennen we eens per 5 weken een eigen intern overleg zonder vertegenwoordiger van Zinzia. De cliëntenraad participeert in diverse projecten en activiteiten binnen Zinzia. Om uw rol goed te kunnen vervullen is het van belang om over voldoende tijd te beschikken. Desgewenst kunt u ook relevante cursussen en trainingen bijwonen.

Het is voor een goed functioneren van de cliëntenraad noodzakelijk dat zij goed geïnformeerd is over het welbevinden van de bewoners. U, als naaste en zeer betrokken familie- of gezinslid, beschikt over die informatie.

We merken echter dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om nieuwe cliëntenraadsleden te werven. In deze drukke tijden, waar u soms naast uw werk en het werk van mantelzorger van uw naaste(n) ook nog de taak van oppas opa of oma op u heeft genomen, nodigen wij u daarom uit om ook uw kinderen of naaste familie- of gezinsleden te vragen om zitting te nemen in de cliëntenraad.

Wie bent u?
Als lid van onze cliëntenraad ziet u het als een uitdaging om samen met de overige leden gedreven, maar met relativeringsvermogen, u in te zetten voor de thema’s die voor onze cliënten van belang zijn.

Daarnaast:

  • Kunt u strategisch denken;
  • Kunt u goed samenwerken in een teamverband;
  • Bezit u over goede contactuele eigenschappen.

Enthousiast geworden?
U kunt zich kandidaat stellen via het bijgevoegd formulier ‘Kandidaatstelling Cliëntenraad ONO/DRH’. Klik daarvoor hier. Dit kan tot uiterlijk 14 augustus.

Mocht u eerst nog meer informatie willen voordat u zich kandidaat stelt, dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

U kunt contact opnemen met Cees Kroon, voorzitter, via 06 13 32 96 86, of met Gerrit Welink, secretaris, via 06 30 79 93 07. Of mail naar: cliëntenraad.ono-drh@zinzia.nl.

Na uw aanmelding volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter en secretaris van de cliëntenraad. Er geldt een proeftijd van drie maanden. Ook daarna kunt u alsnog besluiten of u uw aanmelding om wilt zetten naar een definitief lidmaatschap. In principe geldt dit voor vier jaar en kan het maximaal met vier jaar worden verlengd.