Ga naar de inhoud
Geplaatst op 30 april 2024

Vacature secretaris cliëntenraad Rumah Kita

Vrijwilligerswerk is er in vele vormen. Er zijn veel bekende werkzaamheden, zoals leuke activiteiten ondernemen met cliënten en heerlijk met en/of voor hen koken. Een minder bekende, maar heel belangrijke vorm van vrijwilligerswerk, is de vertegenwoordiging in de cliëntenraad.

Vanwege het eindigen van de zittingstermijn van de huidige functionaris in het voorjaar van 2024 is de cliëntenraad van Rumah Kita op zoek naar een kandidaat voor de functie van Secretaris Cliëntenraad Rumah Kita voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Wat ga je doen?
Als secretaris vorm je samen met de voorzitter het Dagelijks Bestuur van de Cliëntenraad en ben jij verantwoordelijk voor alle secretariële taken. Jij weet wat er speelt rondom de cliënten en kunt dit cliëntperspectief invoelen en overbrengen tijdens de overleggen. Jij begrijpt dat dit niet alleen om jouw eigen belang (of dat van de verwant gaat), maar om alle cliënten van Rumah Kita. Dit betekent dat je geen dienstverband of ander belang mag hebben binnen Rumah Kita of Zinzia Zorggroep.

Als familielid, verwant, mentor of betrokken vrijwilliger van de cliënt ben je van harte welkom. Je hebt (werk)ervaring of affiniteit met één of meerdere onderwerpen zoals beleid, zorginnovatie, personeel, onderzoek of vastgoed. Per week ben je gemiddeld zo’n 3 tot 4 uur betrokken bij de Cliëntenraad.

Wie ben je?
Als secretaris heb je accurate kennis en vaardigheid van de Nederlandse taal en hebben Word, Excel, Outlook en andere digitale programma’s geen geheimen voor je. Je bent in staat om verslagen te maken, correspondentie te voeren, afspraken te agenderen en te archiveren.

Daarnaast heb je bijzondere interesse in en binding met de Indisch en Molukse culturele identiteit en ben je een gedreven belangenbehartiger en teamspeler

Je bent creatief, tactvol en standvastig, kunt cliënt overstijgend denken en handelen, stelt cliëntbelang boven alles en hebt een positief kritische blik en houding. Je kunt beleidsstukken lezen en daar een mening over vormen en bent bereid om je zo nodig te scholen in medezeggenschap en de actuele ontwikkelingen in zorgland.

Tijdens de 12 overleggen per jaar denk je gepassioneerd mee over alles wat te maken heeft met de culturele identiteit van Rumah Kita en het beleid van Zinzia.

Vergoeding
Voor je inzet ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 50 per maand en een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer of op basis van openbaar vervoer tweede klas.

Je maakt gebruik van het unieke Zinzia emailadres, de benodigde voorzieningen van en in Rumah Kita en hebt toegang tot intranet en het digitale archief van de Cliëntenraad.

Meer informatie
Wil je meer weten over deze functie of het werk van de Cliëntenraad? Neem dan contact op met de voorzitter, Geeske Raams via clientenraadRK@zinzia.nl of via het algemene telefoonnummer van Zinzia 088 311 42 00.