Ga naar de inhoud
Geplaatst op 3 december 2020

Volop samenwerking tijdens coronagolf in Gelderse Vallei

In de periode dat het coronavirus Nederland bereikte zijn in de Gelderse Vallei regionale zorgorganisaties een goede samenwerking aangegaan. Samen zorgden zij ervoor dat het juiste zorgaanbod voor iedereen toegankelijk kon blijven.

Het ziekenhuis liep vol en moest snel ruimte creëren voor spoedopnames. De verpleeghuizen traden op als Corona Care Centers. De thuiszorgorganisaties zorgden ervoor dat hun zorgaanbod de complexe coronapatiënten in de thuissituaties konden behouden en de huisartsen kregen een centraal coördinatiepunt van waaruit ze (verdachte) coronapatiënten snel konden doorverwijzen naar de juiste plek.

Bas Rikken, bestuurder van Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV): ‘De simpele en eenvoudige toegang tot het loket Eerstelijnsverblijf Gelderse Vallei (ELV-loket) werd door huisartsen erg gewaardeerd. Zij hoefden niet langer te zoeken naar het juiste verpleeghuis, maar konden direct naar 1 telefoonnummer bellen. Dat scheelde tijd en was een mooie winst voor huisartsen.’

De zorgaanbieders zagen met elkaar de ernst van de situatie in en waren in staat om heel snel te kunnen schakelen, waarbij ze de bestaande financiële schotten van de zorg even hebben gelaten voor wat het was.

Efficiënte samenwerking rondom kwetsbare ouderen

Toen de crisis langzaam onder controle kwam, zagen de zorgaanbieders dat deze efficiënte samenwerking dusdanig succesvol was, dat ze de aanpak van de bestaande problematiek – direct vanuit deze samenwerking – moesten vervolgen.

Ook Zinzia heeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen, waar het gaat om kwetsbare ouderen. Wij hebben met name volop samengewerkt in het project m.b.t. de  Flexibele instroom VVT.

Juiste zorg op juiste plek

Vanuit de bestaande financiële kaders is er gekeken naar een soepel proces van instroom richting VVT. Dit proces staat al langere tijd onder druk, als gevolg van de toenemende vergrijzing en de bestaande capaciteitsproblematiek in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Met behulp van de zogenaamde NoLabel bedden, waarbij patiënten zonder duidelijke indicatie geobserveerd worden, kunnen patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Dichtbij waar het kan, verder weg als het moet.

‘Het ELV-loket had zijn waarde al bewezen voor de coronacrisis’, aldus Ton Poos, bestuurder van Vilente, namens de VVT-organisaties in de Gelderse Vallei. ‘Tijdens de coronacrisis heeft dit loket ook weer zijn diensten bewezen bij een efficiënte doorstroom van, al dan niet, met corona besmette patiënten.’

Volop afstemming

We hebben dit project in uitstekende afstemming met elkaar binnen mum van tijd gelanceerd. Het resultaat was dat we de zorg voor de kwetsbare ouderen van onze regio hebben verbeterd op het vlak van kwaliteit, patiënt- en medewerkersbeleving en zorgkosten.

De regionale samenwerking staat stevig en vormt een uitstekend vertrekpunt om diverse uitdagingen met elkaar aan te gaan. Ook zonder corona helpt het enorm bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats. Dit is goed voor de zorgvrager, maar ook doelmatig.

Mocht er zich een nieuwe coronacrisis voordoen? In de Gelderse Vallei zijn ze er klaar voor.

KLIK HIER voor meer initiatieven rond de coronacrisis in de regio Gelderse Vallei