Ga naar de inhoud

NZa geeft groen licht voor eerste uitkeringen IZA-gelden

De NZa heeft de eerste beschikkingen afgegeven voor transformatieplannen. Een beschikking van de NZa maakt het mogelijk om geld voor deze plannen uit te keren.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over hervormingen van de curatieve de zorg. De zorg moet meer persoonsgericht, meer preventief en meer in samenwerkingsverbanden tussen zorgpartijen worden georganiseerd. Om deze transformatie mogelijk te maken heeft het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSD) geld beschikbaar gesteld. In totaal valt 2,8 miljard euro te verdelen onder zorgaanbieders.

Zorgorganisaties kunnen samen een plan indienen bij de zorgverzekeraar die in hun regio de grootste is. Die beoordelen de plannen volgens een beoordelingskader dat in het IZA is vastgesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op haar beurt in 2023 een beleidsregel vastgesteld zodat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de kosten hiervan kunnen declareren en betalen. De NZa maakt nu bekend dat ze de eerste vier beschikkingen heeft afgegeven. Het gaat om beschikkingen voor een plan van ziekenhuisgroep Santeon, twee plannen van ziekenhuis OLVG en een plan van het St. Antonius Ziekenhuis.

Zorg bij jou

Ziekenhuisgroep Santeon heeft een beschikking gekregen voor het digitale platform Zorg bij jou. “Met Zorg bij jou draagt Santeon bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg”, stelt de NZa. “Schaars personeel wordt door Zorg bij jou effectiever ingezet. Daardoor is er meer tijd voor de patiënt en blijven de kosten per patiënt beperkt. Een belangrijk onderdeel van Zorg bij jou is thuismonitoring. Hierdoor krijgen patiënten meer regie en inzicht in hun eigen gezondheid.”

Net het Santeon-plan voor thuismonitoring is 77 miljoen euro gemoeid, zo meldde Skipr eerder. Als eerste en tweede zorgverzekeraar gaven zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis goedkeuring voor het transformatieplan. Maar ook zorgverzekeraars CZ en Menzis waren betrokken bij de ontwikkeling van het thuismonitoringscentrum.

Hier komt een onderschrift

Poli23 en DataScience2023

De NZa heeft verder een beschikking afgegeven voor Poli23 en DataScience2023 van ziekenhuis OLVG. “OLVG heeft met Poli23 de ambitie om door middel van digitale zorgverlening het aantal onnodige bezoeken en het aantal fysieke bezoeken flink te minimaliseren. DataScience2023, van het OLVG, geeft door middel van kunstmatige intelligente (preventieve) adviezen aan professionals en geeft het inzicht bij het samen kiezen van de beste behandeling”, schrijft de NZa.

Juiste Zorg, Juiste Plaats, Juiste Kosten

Tot slot krijgt ook het St. Antonius groen licht van de NZa met het project Juiste Zorg, Juiste Plaats, Juiste Kosten (JZJPJK). Het St. Antonius Ziekenhuis wil met projecten verdere digitalisering en samenwerking met de regio verbeteren, aldus de zorgautoriteit. Met driehonderd projecten op het gebied van verdere digitalisering en samenwerking met de regio speelt het ziekenhuis in totaal 30 miljoen euro aan zorgkosten vrij om de stijgende zorgvraag op te vangen, zo schreef Zorgvisie eerder.

Snelle toets

De NZa maakt het uitkeren van transformatiemiddelen technisch mogelijk met de beleidsregel. De zorgautoriteit volgt ook de voortgang en houdt toezicht op de rechtmatigheid van de processen bij de zorgverzekeraars. Transformatieplannen moeten eerst de zogenoemde snelle toets doorstaan, een eerste beoordeling door zorgverzekeraars. Van de 144 aanvragen zijn tot nu toe 58 plannen door de snelle toets gekomen. Meer dan 30 procent van de aanvragen voor de transformatiegelden van IZA is afgekeurd door de zorgverzekeraars. Een ander substantieel deel van de plannen is nog in beoordeling. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het ministerie van VWS.