Ga naar de inhoud

Samenwerking

Alles uit de kast halen om iemand zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat doen wij dagelijks. En daarvoor werken wij samen met veel partijen in de regio. Met elkaar bereiken we tenslotte meer dan alleen. Wij zijn blij met onze jarenlange samenwerking met vrijwilligers, mantelzorgers en collega-zorgaanbieders.

Vrijwilligers
Ruim 500 enthousiaste vrijwilligers telt Zinzia. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van onze klanten. Bijvoorbeeld door gezellig een kop koffie te komen drinken. Door samen de krant te bespreken, een spelletje te doen, te wandelen of fietsen. Door uitleg te geven over internet of mee te helpen in het Grand Café. Vrijwilligers maken ontzettend veel mogelijk. Zij geven de dagen meer kleur. Kunt en wilt u ook iets voor onze bewoners betekenen? Klik dan hier.

Mantelzorgers
Zinzia betrekt altijd familieleden, vrienden en andere bekenden bij de zorg en ondersteuning. Zij kunnen vaak een betekenisvolle rol blijven spelen. Voor de klant zijn zij extra vertrouwd. Ze kennen zijn levensverhaal. Daarnaast zorgen ze voor steun en gezelligheid. Mantelzorgers kunnen ook helpen om keuzes te maken als iemand daar zelf minder goed toe in staat is. Dat maakt mensen echt samenredzaam.

Samenwerkingspartners
Wij werken samen met verschillende partners in de regio. Onze specialisten ouderengeneeskunde hebben bijvoorbeeld intensief contact met huisartsen. Bij revalidatie is nauwe afstemming tussen zorgorganisaties heel belangrijk. Daarom hebben we ons verbonden aan de regionale ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en revalidatiecentrum Groot Klimmendaal. Ook met collega-verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ggz-instellingen hebben we goede contacten. Deze samenwerking verhoogt de kwaliteit van onze zorg.

  • Lerend netwerk

Samen met zorgorganisaties Liemerije, Vilente, Attent Zorg & Behandeling vormt Zinzia sinds 2016 een lerend netwerk. In dit lerend netwerk wordt op bestuurlijk niveau en het niveau van bedrijfsvoering kennis gedeeld en samengewerkt. De kwaliteitteams hebben elkaar ook gevonden en er worden audits bij elkaar uitgevoerd. Inmiddels geeft het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg een nieuwe impuls aan de lerende netwerken. Sterker nog: ze schrijft die voor. Als gezamenlijke zorgorganisaties zien we het kwaliteitskader als een aanmoediging om, met nog meer enthousiasme, door te gaan op de ingeslagen weg.

  • Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en De Liemers

Zinzia is ook onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en De Liemers. Klik hier voor meer informatie over het Netwerk Palliatieve Zorg.

  • Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW)

Sinds de start maakt Zinzia deel uit van de regionale Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW). WZW kijkt samen met Zinzia naar het oplossen van (regionale) arbeidsmarktvraagstukken. In oktober 2017 tekenen Zinzia en WZW het zorgbrede Actieprogramma Waard om voor te werken!. Een actieprogramma om voldoende menskracht in de zorg te realiseren.