Missie

Zinzia is er voor alle ouderen die onze expertise nodig hebben. Iedereen heeft eigen wensen, waarden en gewoontes. En iedereen heeft weer andere mogelijkheden. Daar stemmen wij de zorg op af. Persoonlijke, vaak specialistische zorg, waarbij mensen zo zelfstandig mogelijk leven. Wij noemen dat ‘excellente zorg’. Met excellente zorg willen wij bijdragen aan een leven met kleur.


Zinzia kent geen standaardprotocol. Omdat elk mens anders is, kijken we steeds opnieuw wat er nodig is. Eet meneer Jansen zijn lunch liever wat eerder? Geen probleem. Heeft mevrouw Pieters vandaag meer behoefte aan gezelschap? Dan vragen we een vrijwilliger een spelletje met haar te komen doen. Juist dit soort kleine dingen maken het leven waardevol.

We besteden veel aandacht aan persoonlijk contact. Voelen ons verbonden met de mensen die we ondersteunen. En betrekken nadrukkelijk familie, vrienden en vrijwilligers bij de zorg. Zodat we samen excellente zorg kunnen bieden. Vertrouwd, flexibel en deskundig.