Wie is wie

Raad van bestuur
Hans Somer is bestuurder van Zinzia. U kunt hem bereiken via het bestuurssecretariaat:  088 311 4202 of secretariaat.rvb@zinzia.nl.

Raad van toezicht
De raad van toezicht controleert de strategie en de bedrijfsvoering van Zinzia. De raad bestaat uit:

  • John Nijhuis, voorzitter
  • Lars Nieuwenhoff, vice voorzitter
  • Ingrid Tuinenburg, algemeen lid
  • Wim Vonk, algemeen lid
  • Maaike Zweep-de Haan, algemeen lid

Managementteam
De leden van het managementteam zijn elk verantwoordelijk voor een locatie of dienst binnen Zinzia. U kunt de leden bereiken via het secretariaat, 088 311 4 222. Het managementteam bestaat uit:

  • Mireille Prins, directeur Zorg & Behandeling, verantwoordelijk voor de behandelaren van geheel Zinzia, de geriatrische revalidatie op Oranje Nassau’s Oord en De Lingehof, de somatische verpleeghuiszorg op Oranje Nassau’s Oord, De Rijnhof en De Lingehof en de dagbehandeling op Oranje Nassau’s Oord en De Lingehof
  • Jacqueline Otten, manager HR.

Organogram
Het organogram van Zinzia wordt op dit moment gewijzigd. Binnenkort treft u hier de aangepaste versie aan.

Cliëntenraden
Klik hier voor informatie over de cliëntenraden binnen Zinzia.