Wie is wie

Raad van bestuur
Hans Somer is bestuurder van Zinzia. U kunt hem bereiken via het bestuurssecretariaat:  0317 364 202 of secretariaat.rvb@zinzia.nl.

Raad van toezicht
De raad van toezicht controleert de strategie en de bedrijfsvoering van Zinzia. De raad bestaat uit:

  • John Nijhuis, voorzitter
  • Lars Nieuwenhoff, vice voorzitter
  • Ingrid Tuinenburg, algemeen lid
  • Wim Vonk, algemeen lid
  • Maaike Zweep-de Haan, algemeen lid

Managementteam
De leden van het managementteam zijn elk verantwoordelijk voor een locatie of dienst binnen Zinzia. U kunt de leden bereiken via het secretariaat, 0317 364 202. Het managementteam bestaat uit:

  • Leo Lindeboom, manager bedrijfsondersteuning
  • Mireille Prins, manager Expertise- & Behandelcentrum, verantwoordelijk voor de behandelaren van geheel Zinzia, de geriatrische revalidatie op Oranje Nassau’s Oord en De Lingehof, de somatische verpleeghuiszorg op Oranje Nassau’s Oord, De Rijnhof en De Lingehof en de dagbehandeling op Oranje Nassau’s Oord en De Lingehof
  • Jacqueline Otten, manager HR.

Organogram
Klik hier voor het organogram van Zinzia.

Cliëntenraden
Klik hier voor informatie over de cliëntenraden binnen Zinzia.