Wie is wie

Raad van bestuur
Hans Somer is bestuurder van Zinzia. U kunt hem bereiken via het bestuurssecretariaat:  088 311 4202 of secretariaat.rvb@zinzia.nl.

Raad van toezicht
De raad van toezicht controleert de strategie en de bedrijfsvoering van Zinzia. De raad bestaat uit:

  • John Nijhuis, voorzitter
  • Lars Nieuwenhoff, vice voorzitter
  • Ingrid Tuinenburg, algemeen lid
  • Wim Vonk, algemeen lid
  • Maaike Zweep-de Haan, algemeen lid

Managementteam
De leden van het managementteam zijn elk verantwoordelijk voor een locatie of dienst binnen Zinzia. U kunt de leden bereiken via het secretariaat, 088 311 4 222. Het managementteam bestaat uit:

  • Stephan Kruis, manager Finance & Control
  • Linda Myszka, bestuurssecretaris;
  • Mireille Prins, directeur Zorg & Behandeling;
  • Lidia Schwab, manager HR.

Organogram
Het organogram wordt op dit moment aangepast. Zodra het organogram is vastgesteld treft u het op deze plek aan.

Cliëntenraden
Klik hier voor informatie over de cliëntenraden binnen Zinzia.