Verwijzers

Het aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie neemt toe. Deze toename lijkt fors te blijven nu het gewijzigde zorgstelsel hierop inspeelt. Landelijk, maar ook lokaal staan we voor de enorme opgave om deze groep oudere mensen, met een soms complexe zorgvraag, in de thuissituatie te ondersteunen.

Heeft u vragen of wilt u folders van de diensten van Zinzia ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het klantbureau. Mail naar klantbureau@zinzia.nl of bel 088 311 42 00.

Voor een totaal overzicht van onze diensten, klik hier voor de contactkaart.

Ambulant Geriatrisch Team

Zinzia speelt hier op in door verschillende mogelijkheden te bieden. Een daarvan is het Ambulant Geriatrisch Team (AGT). Het multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeeskunde heeft als doel om de eerste lijn en intermediairs in de wijk te ondersteunen bij vraagstukken t.a.v. mensen met dementie, complexe lichamelijke klachten en/of psychosociale problemen. De inzet van het AGT is een zeer goede aanvulling op Zinzia’s andere extramurale behandel inzet; ambulante Geriatrische vervolg Revalidatie en de 1e lijn paramedische behandelingen. Een verwijzing naar het Ambulant Geriatrisch Team komt tot stand via het zorgdomein. Voor een verwijzing naar het Ambulant Geriatrisch Team kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Folder Ambulant Geriatrisch Team

Behandeling en ondersteuning thuis

Zinzia biedt meerdere mogelijkheden voor kwetsbare ouderen om langer thuis te blijven wonen. Zo ook behandeling en ondersteuning thuis, waarvan AGT een onderdeel is. Onze behandeling en ondersteuning thuis is er speciaal voor mensen met complexe lichamelijke klachten, psychosociale problemen en/of dementie.

Folder Behandeling en Ondersteuning Thuis

1e lijn Zinzia

Zinzia heeft teams van ervaren en gedreven ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten voor uw cliënt klaar staan. Naast veel ervaring hebben onze therapeuten ook een extra specifieke deskundigheid, namelijk (kwetsbare) ouderen. Hieronder vindt u de folders van onze 1e lijn diensten.

Folder Ergotherapie
Folder Logopedie
Folder Diëtetiek
Folder Fysiotherapie

Kortdurend verblijf en herstel

Zinzia biedt kwetsbare ouderen vanuit drie verpleeghuizen ook de mogelijkheid tot kortdurend verblijf en herstel. In de verpleeghuizen Oranje Nassau’s Oord, De Rijnhof en De Lingehof zijn hiervoor plaatsen beschikbaar. Als huisarts of ziekenhuis kunt u uw cliënten snel en eenvoudig naar ons doorverwijzen.  Wilt u informatie over hoe u dit het beste kunt doen? Download dan hieronder onze folder over kortdurend verblijf en herstel.

folder Kortdurend verblijf en herstel