Vrienden van De Lingehof

Stichting Vrienden van de Lingehof wil een bijdrage leveren aan het gezamenlijke welbevinden van de bewoners van dit verpleeghuis.
De Stichting tracht dat doel te bereiken met het ondersteunen van evenementen en bijeenkomsten, en door het verlenen van een financiële bijdrage aan zaken die niet vanuit de organisatie van het huis zelf kunnen worden bekostigd.

ANBI-status
De financiering van de Stichting Vrienden van de Lingehof bestaat uit donaties, subsidies, erfenissen en legaten. Door de officiële erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de Stichting een ANBI-status. Dit betekent dat zij door de Belastingdienst is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bovendien komen giften aan de Stichting in aanmerking voor aftrek voor de inkomstenbelasting.

Word vriend!
De Stichting wil heel veel kunnen doen voor onze bewoners. Daarom zoekt zij zoveel mogelijk vrienden, die willen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners en cliënten van onze verpleeghuizen. Draagt u De Lingehof een warm hart toe en wilt u bijdragen? Dan sturen wij u het huisblad om u op de hoogte te houden van maandelijkse activiteiten en gebeurtenissen in en rondom De Lingehof

Bestuur
Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:
Joop Lentjes (voorzitter),
Roos Ubbink (secretaris),
Ronald Kersten (penningmeester)
Jos Mijland (Bestuurslid)

De bestuurswerkzaamheden worden zonder vergoeding verricht.

Lees hier het beleidsplan van de Stichting.

Contact
Voor meer informatie en opgave als lid kunt u contact opnemen met secretaris Roos Ubbink. Zij is bereikbaar via e-mailadres: vriendenvandelingehof@gmail.com, of penningmeester Ronald Kersten via 06 55 69 41 41

Adresgegevens
Stichting Vrienden van de Lingehof
p/a Molenhoekplein 23
6675 BZ Valburg
K.v.K. 88310566
RSIN: 864574381