Ga naar de inhoud

Wat te doen bij dementie

Wanneer u tekenen van dementie bij uw naaste signaleert, is het belangrijk om actie te ondernemen.

Het is belangrijk om te weten dat vroegtijdige signalering van dementie kan helpen bij het plannen van de juiste zorg en ondersteuning. Dit kan de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen verbeteren.

1. Raadpleeg een arts
2. Onderzoek
3. Inlezen
4. Plan zorg
5. Zoek hulp
6. Stel documenten op
7. Zorg voor uzelf

Wij zijn Zinzia

We zijn gastvrij, nabij en open

Gastvrijheid, nabijheid en openheid zijn nauw met elkaar verbonden en dienen als kernwaarden in onze inzet voor het bevorderen van welbevinden.

We kijken vooruit

We spelen in op de snel toenemende omvang en groeiende complexiteit van de zorgvraag, of dit nu thuis of in het verpleeghuis is.

We hebben oog en aandacht voor elkaar

De uitdaging voor de komende jaren kunnen we alleen aangaan met betrokken medewerkers, leerlingen, stagiaires, verwanten en vrijwilligers. In de veranderende ouderenzorg spelen zij een sleutelrol.

We halen de buitenwereld binnen

Relaties, bestaand of nieuw, zijn heel belangrijk voor ouderen. Onze opdracht vervullen we dan ook altijd samen met anderen. Wij zijn scherp op wat erbuiten gebeurt, waar wij nodig zijn en waarde kunnen toevoegen.

We benutten technologie

Wij investeren in kansrijke nieuwe (zorg)technologie, robotisering, automatisering en deskundigheid van anderen. We leren van ervaringen en passen toe wat bij ons past.

We gaan voor een duurzame en gezonde organisatie

We geven vanuit ziel én zakelijkheid invulling aan ons werk. Ieder op zijn eigen manier. Samen zijn we verantwoordelijk voor het resultaat.

Neem contact op

Ons doel is om zorg- en dienstverlening te bieden die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Voor een leven met kleur. Heeft u of uw naaste zorg nodig? Neem dan contact met ons op.