Zinzia academie

De zorg verandert razendsnel. Zinzia wil vooroplopen in de ontwikkelingen. Daarom hebben we de Zinzia Academie opgezet. In ons eigen leerhuis kun je je een leven lang blijven ontwikkelen. Kun je helpen de zorg te vernieuwen. Dat doe je op een interactieve manier, met de nieuwste technieken op het vlak van e-learning.

Zinzia wil een autoriteit zijn als het gaat om professionele, veilige zorg. Daarom werken we veel samen met kennisinstituten en universiteiten. Alle kennis binnen Zinzia is per thema gebundeld in de Zinzia Academie. De Zinzia Academie is een elektronische leeromgeving die volop in ontwikkeling is. Alle medewerkers hebben toegang tot inspirerend en effectief studiemateriaal.

Feedbackcultuur
In de zorg zijn we nooit uitgeleerd. Daarom besteden we bij Zinzia veel aandacht aan een goede feedbackcultuur. We durven elkaar aan te spreken. Staan open voor kritiek. En we leren van onze fouten en van elkaar. In een veilige omgeving, waarin we ook complimenten geven. Regelmatig zoomen we uit van onze alledaagse werkpraktijk. We analyseren bijvoorbeeld situaties met video-opnamen.

Persoonlijke groei
Goede zorg draait om meer dan alleen zorgtechnisch handelen. Het gaat om verbinding maken met de klant. Vanuit die verbinding zoek je creatieve oplossingen. Daarbij zet je je persoonlijke talenten en mogelijkheden in. Bij Zinzia stimuleren we persoonlijke groei waar we kunnen. Dat verhoogt het werkplezier én de kwaliteit van de zorg.