Wij bieden

Zinzia draagt met specialistische zorg en behandeling bij aan een leven met kleur. Wij zijn er voor oudere mensen met dementie en/of complexe lichamelijke klachten. U kunt bij ons wonen of revalideren. Als u thuis woont, kunnen wij ook veel voor u betekenen. Welke zorg u ook ontvangt, wij sluiten aan bij wie u bent. Bij uw wensen, mogelijkheden en gewoontes. Bij uw leven met kleur.

Samenwonen met partner
Binnen Zinzia bieden wij de mogelijkheid om samen met uw partner, metgezel te verblijven. Op meerdere locaties bieden we appartementen  en/of kamers die groot genoeg zijn om samen te kunnen wonen (De Lingehof, De Rijnhof, Rumah Kita). Wilt u meer informatie met betrekking tot deze mogelijkheid, klikt u dan hier om onze folder ‘Belangrijke informatie wonen met zorg’ te openen en door te nemen. U kunt ook contact opnemen met Zorgbemiddeling. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 311 42 00.

Logeermogelijkheden
Zinzia biedt naasten en andere betrokkenen op alle locaties de mogelijkheid om te komen logeren. Dit is inclusief een maaltijdvoorziening. Wilt u meer informatie met betrekking tot dit onderwerp, klikt u dan hier om onze folder ‘Belangrijke informatie wonen met zorg’ te openen en door te nemen.

Om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, bieden wij ook logeeropvang/deeltijdverblijf voor cliënten met een WLZ-indicatie die zorg van Zinzia ontvangen en nog thuis wonen.

Wilt u meer informatie met betrekking tot logeermogelijkheden, klikt u dan hier om onze folder ‘Belangrijke informatie en aanvullende producten & diensten dagbesteding’ te openen en door te nemen. U kunt ook contact opnemen met Zorgbemiddeling. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 311 42 00.

 

Wonen met zorg
Behandeling en ondersteuning thuis
Revalidatie-zorg voor ouderen