Voor een verpleeghuisplek heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een indicatie wordt uw ondersteuning grotendeels vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt u hier.