Logopedie

Logopedie Zinzia heeft een team van ervaren en gedreven logopedisten voor u klaar staan. Naast veel ervaring hebben onze therapeuten ook een extra specifieke deskundigheid, namelijk (kwetsbare) ouderen. Via Logopedie Zinzia kunt u van deze waardevolle kennis profiteren!

De logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met neurologische aandoeningen. Daarnaast zijn zij specialisten op het gebied van afasie (taalstoornis), dysartrie (spraakstoornis), dysfagie (slikstoornis), gehoorstoornis en het leren gebruiken van alternatieve communicatiemiddelen. De logopedist stelt samen met u vast wat uw hulpvraag precies is en wat de behandelmogelijkheden zijn. Het behandelplan bestaat ondermeer uit training en adviezen over communicatie en slikken.

Waarom waardevol?
Bij een hogere leeftijd kunnen zich lichamelijke en psychische klachten openbaren. Ook hebben ouderen vaak meerdere complexe aandoeningen. Specifieke kennis is dan vereist, evenals een goede samenwerking tussen verschillende behandelaren. Hierbij staan uw wensen uiteraard centraal.

Heeft u vragen over logopedie? Bel dan met ons klantbureau: 088 311 42 00 of mail naar logopedie@zinzia.nl.

Klik hier voor de folder Logopedie augustus 2019

Behandeling en ondersteuning bij u thuis
Voor goede, gespecialiseerde behandeling en ondersteuning hoeft u niet altijd naar het verpleeghuis. Ook thuis kunt u deze behandeling en ondersteuning ontvangen. Zinzia biedt u behandeling uit een verpleeghuis, maar dan thuis. Bijvoorbeeld van de fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist of de ergotherapeut. Wie u precies ziet, hangt af van uw situatie. Wij stemmen dit helemaal af op wat u wilt, kunt en belangrijk vindt. Op uw dagritme en uw gewoontes. Zodat u gewoon uw eigen leven kunt blijven leiden.

Voor meer informatie over de behandeling en ondersteuning thuis van Zinzia kunt u contact opnemen met uw huisarts.