Ga naar de inhoud

Steun Zinzia

Zinzia heeft een maatschappelijke opdracht. Die omschrijven wij als ‘met onze deskundigheid bijdragen aan integrale levenskwaliteit (persoonlijk welbevinden) van kwetsbare ouderen’. U kunt ons daarbij helpen. Als vrijwilliger en als donateur. Met uw hulp maakt u waardevolle extra’s mogelijk. Wij stellen uw steun zeer op prijs.

Emmafonds

Al sinds 1901 ondersteunt Stichting Emmafonds Oranje Nassau’s Oord (ONO). Tegenwoordig maakt de stichting voor heel Zinzia projecten mogelijk. Het Emmafonds heeft bijvoorbeeld rolstoelbussen aan De Lingehof en Rumah Kita geschonken.

Directe schenking

Wilt u Zinzia steunen met een directe donatie? Dat kan belastingvrij. U heeft twee mogelijkheden:

  1. Wilt u een algemene schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar NL 63 INGB 0000 826 296 ten name van Zinzia Zorggroep in Wageningen onder vermelding van ‘schenking’.
  2. Wilt u een specifiek doel binnen Zinzia steunen met een schenking of materiële gift? Dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat Raad van Bestuur. Samen met u bekijken we of uw voorstel haalbaar is. Eventueel bespreken we alternatieven. Daarna leggen we duidelijk vast wat er met uw bijdrage gebeurt.

Vrienden van Rumah Kita

Rumah Kita is een uniek verpleeghuis. De cultuurgebonden zorg aan Indische en Molukse ouderen onderscheidt Rumah Kita van andere huizen. De Stichting Vrienden van Rumah Kita maakt daarom allerlei extra’s mogelijk voor het Wageningse verpleeghuis.

Stichting Vrienden ONO/DRH

Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord/De Rijnhof (Stichting Vrienden ONO/DRH) wil een bijdrage leveren aan het gezamenlijke welbevinden van de bewoners van deze beide verpleeghuizen. De stichting wenst dat doel te bereiken met het ondersteunen van evenementen en bijeenkomsten, en door het verlenen van een financiële bijdrage aan zaken die niet vanuit de organisatie van het huis zelf kunnen worden bekostigd. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof.

Vrienden van De Lingehof

De Stichting wil veel doen voor onze bewoners. Daarom zoekt zij zoveel mogelijk vrienden, die willen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners en cliënten van onze verpleeghuizen. Kijk hier voor meer informatie over de Stichting Vrienden van De Lingehof.