Ga naar de inhoud

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op de dagelijkse handelingen. Ergotherapie wordt ingezet wanneer activiteiten, die automatisch behoren te gaan, niet meer volledig mogelijk zijn. Hierbij kunt u denken aan eten, aankleden, schrijven, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, huishoudelijk werk of hobby’s. Allemaal handelingen die eigenlijk heel ‘normaal’ zijn of zouden moeten zijn.

Team ergotherapie Zinzia


Vlnr: Anouk Pijpers, Britt Gieling, Corine Arns, Iris van der Wilt


Vlnr: Jennifer Janssen, Neeltje Campschroer, Tessa Plender, Victor van Gerwen

Ergotherapie Zinzia heeft een team van ervaren en gedreven ergotherapeuten voor u klaar staan. Naast veel ervaring hebben onze therapeuten ook een extra specifieke deskundigheid, namelijk (kwetsbare) ouderen. Via Ergotherapie Zinzia kunt u van deze waardevolle kennis profiteren.

Waarom waardevol?

Bij een hogere leeftijd kunnen zich lichamelijke en psychische klachten openbaren. Ook hebben veel ouderen meerdere complexe aandoeningen. Specifieke kennis is dan vereist evenals een goede samenwerking tussen verschillende disciplines. Hierbij staan uw wensen uiteraard centraal. Ergotherapie bieden wij aan zowel bij onze locaties als bij u thuis.

De ergotherapeut stelt in overleg met u een plan van aanpak op. Dit plan kan gericht zijn op herstel van lichaamsfuncties, opnieuw leren een activiteit uit te voeren of de activiteit leren uitvoeren met behulp van hulpmiddelen of aanpassingen. Verder kan de ergotherapeut u begeleiden bij het aanvragen van hulpmiddelen en/of voorzieningen bij de gemeente, de ziektekostenverzekeraar of bij andere instanties.

Wij bieden ergotherapie aan in de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Wageningen. Heeft u vragen over ergotherapie? Bel dan met ons klantbureau: 088 311 42 00 of mail naar ergotherapie@zinzia.nl.

Klik hier voor de folder Ergotherapie

Behandeling en ondersteuning bij u thuis

Voor goede, gespecialiseerde behandeling en ondersteuning hoeft u niet altijd naar het verpleeghuis. Ook thuis kunt u deze behandeling en ondersteuning ontvangen. Zinzia biedt u behandeling uit een verpleeghuis, maar dan thuis. Bijvoorbeeld van de fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist of de ergotherapeut. Wie u precies ziet, hangt af van uw situatie. Wij stemmen dit helemaal af op wat u wilt, kunt en belangrijk vindt. Op uw dagritme en uw gewoontes. Zodat u gewoon uw eigen leven kunt blijven leiden.

Thuis-Verder team

Ergotherapie Zinzia is aangesloten bij het Thuis-Verder Neurorevalidatieteam Overbetuwe. Een Thuis-Verder team richt zich op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en MS, in hun eigen leefomgeving. Het team heeft als doel de patiënt thuis kwalitatief goede zorg te bieden door alle benodigde behandelaren, passend bij de hulpvraag.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de behandeling en ondersteuning thuis van Zinzia kunt u contact opnemen met uw huisarts.