Ga naar de inhoud

Psychologie

Soms loopt het leven niet helemaal zoals u wilt. Wanneer bij u sprake is van psychische problemen zoals angsten, somberheid, veranderingen in het gedrag, (vermoedens van) dementie, dan kunt u gebaat zijn bij psychologische behandeling.

De psychologen van Zinzia Zorggroep zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ouderen met psychische klachten.

Wanneer wordt psychologie ingeschakeld?

Wij kunnen u helpen met verschillende soorten klachten zoals:
– depressieve klachten of meer dan normale somberheid
– angsten die u beletten dingen te doen
– omgaan met chronische pijn of vermoeidheid
– paniekaanvallen
– nare herinneringen die u steeds weer overvallen en die u niet goed kunt verwerken
– problemen met lichamelijke klachten welke u moeilijk kunt accepteren
– psychische klachten die voortvloeien uit de zorg voor bijvoorbeeld één van de ouders of de parnter met bijvoorbeeld dementie, CVA of de ziekte van Parkinson

Waarom waardevol?

Op hogere leeftijd kunnen zich lichamelijke en psychische klachten openbaren. Ook hebben veel ouderen meerdere complexe aandoeningen. Specifieke kennis is dan vereist evenals een goede samenwerking tussen verschillende disciplines. Hierbij staat uw hulpvraag uiteraard centraal.

De psycholoog stelt samen met u vast wat uw hulpvraag precies is en welke, bij u passende, behandelmogelijkheden er zijn. Hierbij kunnen wij onder meer gebruik maken van Cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR of Acceptance and Committment therapie (ACT).

Heeft u vragen over psychologie? Bel dan met ons klantbureau via telefoonnummer 088 311 42 00 of mail naar psychologie@zinzia.nl

KLIK HIER voor de folder Psychologische Behandeling bij u thuis.

Behandeling en ondersteuning bij u thuis

Voor goede, gespecialiseerde behandeling en ondersteuning hoeft u niet altijd naar het verpleeghuis. Ook thuis kunt u deze behandeling en ondersteuning ontvangen. Zinzia biedt u behandeling uit een verpleeghuis, maar dan thuis. Bijvoorbeeld van de fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist of de ergotherapeut. Wie u precies ziet, hangt af van uw situatie. Wij stemmen dit helemaal af op wat u wilt, kunt en belangrijk vindt. Op uw dagritme en uw gewoontes. Zodat u gewoon uw eigen leven kunt blijven leiden.

Thuis-Verder team

Psychologie Zinzia is aangesloten bij het Thuis-Verder Neurorevalidatieteam Overbetuwe. Een Thuis-Verder team richt zich op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en MS, in hun eigen leefomgeving. Het team heeft als doel de patiënt thuis kwalitatief goede zorg te bieden door alle benodigde behandelaren, passend bij de hulpvraag.

Meer informatie?

Voor bovenstaande behandeling en ondersteuning thuis door Zinzia, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts.

KLIK HIER voor het kwaliteitsplan van Zinzia Zorggroep.
KLIK HIER voor het kwaliteitsstatuut.

KLIK HIER voor informatie over de financiering van psychologische behandeling bij u thuis (het Ambulant Geriatrisch Team).