Dagbehandeling & dagbesteding

Ervaart u met het ouder worden dat niet alles meer vanzelf gaat? Werkt uw lichaam soms niet mee of vergeet u meer  dan u lief is? In die fase kunt u gebruik maken van de dagbehandeling, dagbesteding en opvang mogelijkheden van Zinzia Zorggroep.  U woont gewoon thuis, maar komt overdag naar één van onze dagcentra. Dat doet u op een aantal vaste dagen per week. Samen met anderen vult u op een prettige manier uw dag in. Met alle zorg die u nodig heeft in de buurt. Dankzij onze dagcentra kunt u vaak (langer) thuis wonen. En raakt uw mantelzorger niet te zwaar belast.

Klik hieronder om het filmpje over de Dagcentra te bekijken.

Hoe werkt de dagbehandeling & dagbesteding voor mij persoonlijk?
U gaat naar één van de twee locaties van Zinzia voor een zinvolle dagbesteding, eventueel in combinatie met behandeling of revalidatie. Heeft u behoefte aan meer structuur of heeft u extra zorg nodig? Ook met een uitgebreidere zorgvraag kunt u bij ons terecht. In een huiselijke sfeer binnen een vertrouwde omgeving brengen wij samen met u de dag door. U wordt ontvangen met een kopje koffie, we lezen samen de krant en gaan aan de slag met leuke activiteiten. Tussen de middag verzorgen wij samen met u de lunch. Als u behoefte heeft aan middagrust kunnen wij u dit bieden. Indien u een indicatie voor behandeling heeft, zullen er naast de hierna genoemde activiteiten ook therapieën worden aangeboden tijdens uw verblijf. Aan het einde van de middag sluiten we de dag gezamenlijk af. Als u niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar ons toe te komen, dan kan onze chauffeur u ophalen en thuisbrengen.

Als bezoeker kunt u gebruik maken van onze extra faciliteiten op locatie, zoals de kapper, de pedicure en het grand café.

Samenwerking
Het is belangrijk dat de dagbehandeling goed aansluit bij uw thuissituatie. En ook bij de andere vormen van ondersteuning die u krijgt. Daarom heeft Zinzia veel contact met het thuisfront, uw huisarts en eventueel uw thuiszorgorganisatie. Uw mantelzorgers betrekken we overal zo veel mogelijk bij.

Locaties
U kunt terecht  bij Dagcentrum Het Reeënbosch op locatie Oranje Nassau’s Oord in Wageningen op maandag t/m vrijdag van 9.30 – 16.00 én bij Dagcentrum De Appelbloesem op locatie De Lingehof in Bemmel van maandag t/m zaterdag van 9.30 – 16.00.

Indicatie en kosten
Voor de dagbehandeling heeft u een Wlz of Wmo indicatie nodig. Het Klantbureau van Zinzia helpt u graag met de aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij de gemeente. U kunt voor vragen of om vrijblijvend langs te komen bellen naar ons Klantbureau via telefoonnummer 088 311 42 00. Aarzel niet, wij helpen u graag.

Netwerk dementie Arnhem e.o.
Maakt u zich zorgen over uw geheugen of dat van iemand anders? Bent u op zoek naar praktische ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en hun naasten? Zinzia maakt deel uit van het samenwerkingsverband met een aantal zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Daarbij bieden wij ondersteuning bij dementie in de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Rheden/Rozendaal, Lingewaard en Renkum. Op de website van het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken, treft u alle benodigde informatie aan over de mogelijkheden in deze regio. Ook kunt u een test doen als u zich zorgen maakt over uw geheugen of dat van iemand anders. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website: www.netwerkdementiearnhemeo.nl.

Wilt u meer informatie?
Klik hier voor de folder Dagcentra voor dagbehandeling en dagbesteding
Klik hier voor de folder Aanvullende producten en diensten dagbesteding