Somapluszorg

Sommige mensen hebben veel intensieve zorg en behandeling nodig. Vaak zijn er dan problemen op meerdere vlakken. Lichamelijk, psychisch en sociaal. Gewone verpleeghuiszorg volstaat daarbij niet. Voor een prettig en waardevol leven is specifiekere zorg nodig. Intensieve zorg op maat. Dat noemen wij ‘somapluszorg’.

In verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord bent u van harte welkom op onze speciale somaplusafdeling. Hier woont u met intensieve, specialistische zorg. Zorg die aansluit bij uw wensen, beperkingen én mogelijkheden.Ook voor een tijdelijk verblijf kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld als u revalideert. Of als uw mantelzorger even tot rust wil komen.

Zorg op maat
Somapluszorg is persoonlijke zorg op maat. Een team van verschillende professionals staat 24 uur per dag voor u klaar. Verzorgenden en verpleegkundigen. En ook de fysiotherapeut, ergotherapeut en specialist ouderengeneeskunde. Welke behandelaars u verder ziet, hangt helemaal af van uw situatie. Bij uw vaste aanspreekpunt kunt u met al uw vragen terecht.

Voorzieningen en dagprogramma
U heeft een eigen of tweepersoonskamer die u vaak zelf kunt inrichten. Met 14 bewoners deelt u een gezellige woonkamer en een keuken. Het dagprogramma is duidelijk ingedeeld. Want veel bewoners hebben baat bij structuur en overzicht. In overleg zoeken we voor iedereen een zinvolle en passende dagbesteding. U kunt daarnaast kiezen uit een divers aanbod aan diensten en activiteiten in het verpleeghuis.

Indicatie en kosten
Voor somapluszorg heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een indicatie wordt uw ondersteuning grotendeels vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage. Op de pagina ‘belangrijke cliëntinfo‘ vindt u meer informatie over de financiële aspecten van de zorg.

Niet-aangeboren hersenletsel
Niet-aangeboren hersenletsel betekent dat er een beschadiging is aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven oploopt als gevolg van een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening. De veranderingen die dit met zich meebrengt kunnen erg ingrijpend zijn. U moet leren omgaan met de beperkingen en deze ook leren accepteren. Als u veel begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld bij het invullen van een dagstructuur of bij lichamelijke zorg, kunt u bij Zinzia komen wonen.

Gerontopsychiatrie
Gerontopsychiatrie is voor ouderen die te maken hebben met psychiatrische problemen en door het ouder worden in toenemende mate last krijgen van lichamelijke en (psycho)sociale problemen. In de ouderenzorg is de gerontopsychiatrie gericht op mensen bij wie langdurige psychische stoornissen samengaan met uitgebreide functiebeperkingen.  Zinzia biedt u een rustige en beschermende woonomgeving, passende zorg en behandeling.