Ga naar de inhoud

Psychogeriatrie

Wat is psychogeriatrische zorg? Psychogeriatrische zorg is specialistische zorg en ondersteuning die Zinzia biedt aan kwetsbare ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen of cognitieve stoornissen zoals dementie, depressie of andere psychiatrische aandoeningen.

Psychogeriatrische (PG) afdeling

PG staat voor psychogeriatrie. In onze verpleeghuizen Oranje Nassau’s Oord (ONO), Rumah Kita en De Lingehof bieden wij psychogeriatrische zorgverlening. Daarnaast is er in verpleeghuis ONO een afdeling voor mensen met dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP). Op deze afdeling bieden wij zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen met dementie en gedragsproblemen. We werken samen met het netwerk van de bewoner en onze vrijwilligers, informele ondersteuning noemen we dat.

Leefcirkels

Mensen met dementie wonen meestal op een psychogeriatrische (PG) afdeling, omdat zelfstandig thuis wonen niet meer wenselijk of verantwoord is. In verpleeghuizen in Nederland is er steeds meer aandacht voor bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. Ook in de verpleeghuizen van Zinzia. Er zijn daarom geen gesloten PG-afdelingen meer. Bewoners krijgen zo veel mogelijk vrijheid, tenzij dit te veel risico’s met zich meebrengt. Het is dan mogelijk om, op maat, afspraken te maken over het beperken van de vrijheid. Op de locaties waar PG-afdelingen zijn, zijn leefcirkels (slimme sensoren) ingericht.

Dat betekent dat bewoners zo min mogelijk beperkingen hebben op het gebied van beweging en toegang tot verschillende ruimtes. Op deze manier creëren we een plek die voelt als een thuis, terwijl onze bewoners toch de benodigde psychogeriatrische zorg en ondersteuning krijgen.

Dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP)

De intensieve PG-afdeling is een gesloten afdeling. Hier wonen mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. De afdeling is ingericht voor mensen die een verhoogd risico lopen om te dwalen of zichzelf in gevaar te brengen als ze rondlopen. Ook hier bieden wij een veilige omgeving waarin mensen de zorg en begeleiding ontvangen die ze nodig hebben, terwijl het risico op gevaarlijke situaties wordt verkleind. Deze afdeling beschikt over een grote (afgesloten) tuin die voor de bewoners toegankelijk is zodat zij zelfstandig kunnen genieten van de buitenlucht.

PG-afdeling ouderenzorg

In al onze verpleeghuizen staat 24 uur per dag een toegewijd team van professionals klaar om mensen met psychogeriatrische aandoeningen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Op onze PG-afdelingen staan onder meer verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten om kwetsbare ouderen te ondersteunen met specialistische zorg.

Activiteiten PG-afdeling voor ouderen

Welke activiteiten bieden wij op een PG-afdeling? De activiteiten op een PG-afdeling voor ouderen binnen Zinzia lopen erg uiteen, afhankelijk van de zorgvraag. Om het leven meer kleur te geven, organiseren we verschillende activiteiten. Van het bijwonen van een kerkdienst tot het deelnemen aan onze spel- en muziekactiviteiten. Op de pagina van de betreffende verpleeghuizen kunt u zien welke activiteiten wij zoal organiseren voor kwetsbare ouderen die psychogeriatrische zorg nodig hebben. Dit doen we samen met het netwerk van de bewoner en onze vrijwilligers, informele ondersteuning noemen we dat.

Wonen met psychogeriatrische zorg

Wilt u meer weten over zorg voor mensen met dementie bij Zinzia of zorg en ondersteuning bij andere geestelijke gezondheidsproblemen of cognitieve stoornissen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten

Kunnen we iets anders voor u betekenen?

Bij Zinzia staat uw welzijn centraal. We streven naar een positieve ervaring tijdens uw verblijf bij ons. Mocht u ergens tegenaan lopen of vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Kunnen we iets anders voor u betekenen?

Download meer informatie

Bekijk onze selectie informatieve documenten, die waardevolle inzichten en ondersteuning kunnen bieden bij psychogeriatrische zorg.

Een warm welkom bij Zinzia

Wij nemen de ruimte om aan te sluiten bij wat mensen willen en vragen. Waarbij we uitgaan van de eigenheid van mensen. Want iedereen heeft weer zijn eigen gewoontes, bijzonderheden, behoeften en dromen.