Belangrijke cliëntinfo

Zorg en ondersteuning op hoog niveau, met de gespecialiseerde deskundigheid van een breed samengesteld team. Dat is de basis van alle diensten die Zinzia Zorggroep aanbiedt.

Aangepast op uw situatie
Of het nu gaat om een langdurig verblijf in één van onze verpleeghuizen, een tijdelijk verblijf op een van onze revalidatieafdelingen of dagbehandeling van één dag per week, in alle gevallen geldt dat we de benodigde zorg en ondersteuning zo goed mogelijk afstemmen op uw situatie. Zo bent u verzekerd van de best mogelijke zorg. Meer cliëntinformatie over een verblijf binnen onze verpleeghuizen vindt u in het document ‘Belangrijke informatie’, dat u hieronder kunt downloaden. Dat geldt ook voor de bijlagen behorende bij dit document. Hierin vindt u onder andere meer informatie over financiële aspecten van de zorg, de eigen bijdrage en de tarieven voor aanvullende diensten.

Wonen met zorg

Kortdurend verblijf en revalidatiezorg

Algemene voorwaarden aanvullende modules

Wachttijden
Per dag en per zorgproduct wisselen de wachttijden. Wilt u meer informatie over de wachttijden? Dan verwijzen wij u graag door naar bureau Zorgbemiddeling. U kunt hen bereiken via telefoon 088 311 42 00 of stuur een mail naar zorgbemiddeling@zinzia.nl.

Heeft u klachten?
Zinzia doet er alles aan om het u naar de zin te maken. Bent u niet tevreden dan vindt u hier de klachtenregelingen.

Cliëntenraad
Hier vindt u informatie over de cliëntenraden van de locaties Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof, Rumah Kita en De Lingehof.