Ga naar de inhoud

Bijlagen kwaliteitzelfportret

Beleid Beweegstimulering
Beleid
Doen bij depressie
Beleid
Multidisciplinair werken. Client centraal. Mijn leven, mijn zorgleefplan
Beleid
Strategisch vastgoedbeleid Zinzia Zorggroep
Benchmark – bedrijfsvoering
Benchmark – dashboard
CQ rapportage 2014-Samenvatting
Competentiemanagement
ECD implementatieplan
Externe audit rapport Zinzia
Gesprekscyclus beleid
GRZ-meting Q4 2015 rapport mvm
GRZ – Het verhaal en de cijfers
Huisvestingsjournaal 2015
ICT ontwikkelingen
Informele zorg eindrapportage 2016
Intranet printscreen 2016
Inzet deskundigheid 2015 – DRH
Inzet deskundigheid 2015 – RK
Inzet deskundigheid 2015 DLH
Inzet deskundigheid ONO
Jaarplan Zinzia 2016
jaarverslag 2015

jaarrekening 2015
jaarverslag 2015 zorginhoudelijke veiligheid
MedewerkerMonitor

Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg
Ontwikkelplan Inzicht in clientervaringen
Ontwikkelplan Mijn leven mijn zorgleefplan
Ontwikkelplan Vernieuwd AGT
Ontwikkelplan Doelgroepgerelateerde en verantwoorde personeelsamenstelling
PAR Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015
Profiel – portfolio
Rapportage CQ-Index PG Zinzia Zorggroep – Rumah Kita
Rapportage CQ-Index PG Zinzia Zorggroep De Lingehof
Rapportage CQ-Index PG Zinzia Zorggroep ONO
Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep – De Rijnhof
Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep – Rumah Kita
Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Lingehof
Rapportage CQ-Index somatiek Zinzia Zorggroep ONO
Transitieplan keten dementie regio Arnhem eo
Visie op Leren
Visie op dementievriendelijk wonen
Zinzia deelname aan landelijk programma Waardigheid & Trots
Zinzia Academie Projectplan inrichtingsfase
Zinzia Huis LEAN en Presentie
Zinzia
Strategiedocument
zorginhoudelijke veiligheid beleid

Externe documenten

ZINL – tafel sterke leiders
ZINL – Sterke leiders voor radicaal mensgericht werken
Positieve gezondheid – Machteld Huber
Actiz vernieuwd kwaliteit bewustzijn manifest_’anders_verantwoorden’.pdf
GRZ Rapport pilot
Governance in de zorg – rapport NVDZ
Masterthesis Anouk Schuit
Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren
Sonja Jerak – generative accountability
Tijdschrift voor toezicht – Seekles, Widdershoven, Robben, Dalfsen, Molewijk
Actiz Vernieuwd kwaliteitsbewustzijn – essay andries baart
V&VN – proeftuinen ouderenzorg – mail en overzicht vervolginitiatieven
Overzicht met aanvullende informatie Waardigheid & Trots

Verouderde documenten

VV&T – Zorginhoudelijke indicatoren – Verpleging en Verzorging – Verpleeg- en verzorgingshuis de Rijnhof
VV&T – Zorginhoudelijke indicatoren – Verpleging en Verzorging – Verpleeg- en verzorgingshuis Rumah Kita
VV&T – Zorginhoudelijke indicatoren – Verpleging en Verzorging – Verpleeghuis de Lingehof
VV&T – Zorginhoudelijke indicatoren – Verpleging en Verzorging – Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord 2013
VWS – waardigheid-en-trots-liefdevolle-zorg-voor-onze-ouderen
Geriatrische Revalidatie Zorg – kwalitatieve en kwantitieve onderbouwing
Jaarplan 2015 Zinzia Zorggroep
Houtskoolschets selectie en implementatie elektronisch dossier Zinzia
Transitie helpende verzorgendeProject
Informele zorg inclusief klantarena’s
Schermafbeelding intranet
ZI meting 2013 Samenvatting

Zorginhoudelijke veiligheid jaarverslag 2014
jaarrekening 2014
jaarverslag 2014