Zorgplan

U woont nu in een verpleeghuis van Zinzia. Hoe ziet de zorg er precies uit? Wie doet wat? Samen met u en uw mantelzorger stelt uw cliëntondersteuner een zorgplan op. Daarin staat duidelijk aangegeven welke zorg u ontvangt. Er zijn twee belangrijke bronnen voor uw zorgplan: uw levensboek en de indicatie van het CIZ.

U heeft een indicatie voor ‘zorg met verblijf’. Daar hoort een zorgzwaartepakket bij. Het zorgzwaartepakket geeft aan hoeveel en welke zorg u ongeveer nodig heeft. Uw zorgplan sluit daarbij aan. Maar uw persoonlijke wensen spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Die staan beschreven in uw levensboek. Uiteraard komen ze ook aan bod in het gesprek met uw cliëntondersteuner.

Samen legt u vast welke zorg Zinzia biedt, wat uw mantelzorger doet en wat u zelf kunt. Ook afspraken over dagbesteding en aanvullende diensten staan in uw zorgplan. Minimaal twee keer per jaar bekijken we of het zorgplan nog past bij uw situatie. Zo kunnen we de zorg altijd afstemmen op wat u kunt, wilt en belangrijk vindt.